Pruskie księgi w Internecie

Księgi pruskie w Internecie

Projekt realizowany w Towarzystwie Naukowym w Toruniu dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu "PARTNERZY".

Projekt
Źródła
Wyszukiwarki
Kontakt

PL DE

Strona naukowa projektu

  • Dr Krzysztof Kopiński, Instytut Historii i Archiwistyki UMK - Napisz - Napisz
  • Prof. dr hab. Janusz Tandecki, Instytut Historii i Archiwistyki UMK - Napisz

Informatyk

  • Mgr inż. Bolesław Rassalski, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - Napisz

 Powrót


  © Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki przy współpracy naukowej Janusza Bonczkowskiego, Doroty i Bartosza Drzewieckich, i Agnieszki Rosy; informatyk: Bolesław Rassalski
  Toruń 2010-2011